VOR地面信标

2 个企业 | 3 个产品
平台入驻

& 任何时间、任何地点都可以与客户联系

平台入驻
{{#pushedProductsPlacement4.length}} {{#each pushedProductsPlacement4}}
{{product.productLabel}}

{{product.productLabel}} {{product.model}}

{{#if product.featureValues}}
{{#each product.featureValues}} {{content}} {{/each}}
{{/if}}
{{#if product.productPrice }} {{#if product.productPrice.price }}

{{product.productPrice.formattedPrice}} {{#if product.productPrice.priceType === "PRICE_RANGE" }} - {{product.productPrice.formattedPriceMax}} {{/if}}
{{/if}} {{/if}}
{{#if product.activeRequestButton}}
{{/if}}
{{product.productLabel}}
{{product.model}}

{{#each product.specData:i}} {{name}}: {{value}} {{#i!=(product.specData.length-1)}}
{{/end}} {{/each}}

{{{product.idpText}}}

{{productPushLabel}}
{{#if product.newProduct}}
{{/if}} {{#if product.hasVideo}}
{{/if}}
{{/each}} {{/pushedProductsPlacement4.length}}
{{#pushedProductsPlacement5.length}} {{#each pushedProductsPlacement5}}
{{product.productLabel}}

{{product.productLabel}} {{product.model}}

{{#if product.featureValues}}
{{#each product.featureValues}} {{content}} {{/each}}
{{/if}}
{{#if product.productPrice }} {{#if product.productPrice.price }}

{{product.productPrice.formattedPrice}} {{#if product.productPrice.priceType === "PRICE_RANGE" }} - {{product.productPrice.formattedPriceMax}} {{/if}}
{{/if}} {{/if}}
{{#if product.activeRequestButton}}
{{/if}}
{{product.productLabel}}
{{product.model}}

{{#each product.specData:i}} {{name}}: {{value}} {{#i!=(product.specData.length-1)}}
{{/end}} {{/each}}

{{{product.idpText}}}

{{productPushLabel}}
{{#if product.newProduct}}
{{/if}} {{#if product.hasVideo}}
{{/if}}
{{/each}} {{/pushedProductsPlacement5.length}}
DMEVOR地面信标
DMEVOR地面信标
DVOR 2000

... 无线电信标被设计用来产生和发射无线电信号,以提供对装有VOR航电设备的飞机方位角的测量。无线电信标用于机场和民用飞机的航线上。 性能特点 DVOR 2000无线电信标具有VOR航空电子设备的信号格式,符合 "国际民用航空公约(ICAO)附录10 "中对该设备的要求。该无线电信标可与测量距离的DME/N无线电信标打包使用,也可独立使用。 覆盖范围: 在水平面上 360° 在垂直面上 40° 范围内(在直接可见的条件下),至少有 340公里(在12000米的飞行高度)。 240公里(在6000米的飞行高度 ...

查看全部产品
AZIMUT JSC
DMEVOR地面信标
DMEVOR地面信标
RMA-90

... 常规无线电信标VOR(RMA-90)是VHF无线电范围内的方位飞机导航系统的地面设备,信号为VOR格式,被国际民航组织推荐为航路上的主要短程导航设施或作为民用飞机进场和降落的补充设施。无线电信标DME/N(RMD-90)代表信号为DME/N格式的测距飞机导航系统的地面设备,被ICAO文件定义为航路和机场区域的主要短程导航设施。 性能能力 VOR/DME用于产生空域导航信号,其中包含任何覆盖区点相对于无线电信标安装点的方位信息,并用于产生无线电信标识别信号。距离测量无线电信标可以和VOR一起安装,也可以在 ...

查看全部产品
AZIMUT JSC
机场VOR地面信标
机场VOR地面信标

平台入驻

& 任何时间、任何地点都可以与客户联系

平台入驻