VOR地面信标

2 个企业 | 3 个产品
平台入驻

& 任何时间、任何地点都可以与客户联系

平台入驻
{{#pushedProductsPlacement4.length}} {{#each pushedProductsPlacement4}}
{{product.productLabel}}

{{product.productLabel}} {{product.model}}

{{#if product.featureValues}}
{{#each product.featureValues}} {{content}} {{/each}}
{{/if}}
{{#if product.productPrice }} {{#if product.productPrice.price }}

{{product.productPrice.formattedPrice}} {{#if product.productPrice.priceType === "PRICE_RANGE" }} - {{product.productPrice.formattedPriceMax}} {{/if}}
{{/if}} {{/if}}
{{#if product.activeRequestButton}}
{{/if}}
{{product.productLabel}}
{{product.model}}

{{#each product.specData:i}} {{name}}: {{value}} {{#i!=(product.specData.length-1)}}
{{/end}} {{/each}}

{{{product.idpText}}}

{{productPushLabel}}
{{#if product.newProduct}}
{{/if}} {{#if product.hasVideo}}
{{/if}}
{{/each}} {{/pushedProductsPlacement4.length}}
{{#pushedProductsPlacement5.length}} {{#each pushedProductsPlacement5}}
{{product.productLabel}}

{{product.productLabel}} {{product.model}}

{{#if product.featureValues}}
{{#each product.featureValues}} {{content}} {{/each}}
{{/if}}
{{#if product.productPrice }} {{#if product.productPrice.price }}

{{product.productPrice.formattedPrice}} {{#if product.productPrice.priceType === "PRICE_RANGE" }} - {{product.productPrice.formattedPriceMax}} {{/if}}
{{/if}} {{/if}}
{{#if product.activeRequestButton}}
{{/if}}
{{product.productLabel}}
{{product.model}}

{{#each product.specData:i}} {{name}}: {{value}} {{#i!=(product.specData.length-1)}}
{{/end}} {{/each}}

{{{product.idpText}}}

{{productPushLabel}}
{{#if product.newProduct}}
{{/if}} {{#if product.hasVideo}}
{{/if}}
{{/each}} {{/pushedProductsPlacement5.length}}
机场VOR地面信标
机场VOR地面信标

DMEVOR地面信标
DMEVOR地面信标
DVOR 2000

... 目的 无线电信标被设计用来产生和发射无线电信号,以测量装有VOR航电设备的飞机的方位角。无线电信标用于机场和民用飞机的航线上。 性能特点 DVOR 2000无线电信标具有VOR航空电子设备的信号格式,符合 "国际民用航空公约(ICAO)附录10 "中对该设备的要求。无线电信标可与测量距离的DME/N无线电信标配套使用,也可单独使用。 覆盖范围。 在水平面上 360° 在垂直面上 40° 范围内(在直接可见的条件下),至少有 340公里(在12000米的飞行高度)。 240公里(在6000米的飞行高度 ...

查看全部产品
AZIMUT JSC
DMEVOR地面信标
DMEVOR地面信标
RMA-90/RMD-90

查看全部产品
AZIMUT JSC
平台入驻

& 任何时间、任何地点都可以与客户联系

平台入驻